Contact us

We want to get acquainted with your challenges and understand your needs. If you need assistance in design, manufacturing or system installation, feel free to contact us, and let's discuss how we can help you.
  Elkome » Ratkaisut » Teollinen tuotanto » Verkonvalvonta ja tietoturva
  Cisco Stealthwatch

  Verkonvalvonta ja tietoturva

  Teollisuudessa verkot on usein jaoteltu osiin. Ne on erotettu toisistaan niin tietoturva-, käytännöllisyys- kuin protokollasyistä. Kun verkkoon kytkettyjä laitteita ja niiden välistä tietoliikennettä on paljon, tulee verkon sisäinen valvonta erittäin tärkeäksi. Verkonvalvonnan avulla pystytään havaitsemaan ja reagoimaan nopeasti erilaisiin tietoturvauhkiin.

  Cisco Stealthwatch

  Cisco Stealthwatch on verkonvalvontaohjelmisto, jonka avulla pystytään valvomaan, visualisoimaan sekä analysoimaan verkkoinfran laitteita ja liikennettä. Sen toiminta perustuu oppimiseen, jossa järjestelmä opettelee laitteiden välisen normaalin liikenteen ja hälyttää, mikäli tästä poiketaan. Esimerkiksi hakkerin tai haittaohjelman toimesta saastuneen toimilaitteen aloittaessa normaalista toiminnasta poikkeavien porttiskannauksien tekeminen, Stealthwatch huomaa tämän ja antaa hälytyksen.

  Cisco Stealthwatch
  Cisco IND

  Cisco Industrial Network Director

  Cisco Industrial Network Director (IND) on verkonhallintaohjelmisto, joka antaa IT- ja automaatio- ja kenttäväelle täyden näkyvyyden tuotanto- ja automaatioverkon tilasta ja toiminnasta. Verkonhallinnan avulla erilaisiin ongelmiin ja katkoksiin saadaan reagoitua nopeasti ja minimoitua näin tuotannon keskeytykset. Verkon rakenne ja siihen kuuluvat laitteet tilatietoineen ovat helposti ja havainnollisesti nähtävissä verkon topologiasta.

  Tiedätkö sinä, mikä on tehdas- ja automaatioverkkosi tietoturvan ja toiminnan tila?

  Cisco Industrial Ethernet

  Cisco Industrial Ethernet (IE) -sarjan verkkolaitteilla ja tehokkailla verkonvalvontatyökaluilla pystytään takaamaan luotettava, tehokas ja turvallinen verkkoinfra. Verkonvalvonnalla ehkäistään ongelmia ja estätään pienten ongelmien leviäminen. Nopealla ja oikealla toiminnalla säästetään niin aikaa kuin rahaa.

  Elkome team ready to help

  We want to get acquainted with your challenges and understand your needs. If you need assistance in design, manufacturing or system installation, feel free to contact us, and let's discuss how we can help you.