Yhteydenotto

Haluamme perehtyä haasteisiinne ja ymmärtää tarpeenne. Jos tarvitset apua järjestelmien suunnitteluun, valmistukseen tai asennuksiin, ota rohkeasti yhteyttä. Keskustellaan siitä, miten voimme olla teille avuksi.

Tukipyyntö

Jätä yhteystietosi ja kerro missä voimme auttaa. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

Huoltotilaus

Täydennä tämä lomake lähettäessäsi laitteita huollettavaksi. Ilmoita yhteystietosi ja huoltoon lähetettävän laitteen tiedot sekä vikakuvaus ja palautusosoite tällä lomakkeella. Huoltotyöstä on aina sovittava ennakkoon asiakaspalvelun kanssa (p. 029 007 4410, asiakaspalvelu@elkome.com). Saat asiakaspalvelusta huoltotyönumeron, lisää se vikakuvaukseen ja myös lähetyksen päälle käsittelyn nopeuttamiseksi. Valitse myös oikea huoltotyötyyppi: huolto/takuu/kalibrointi/arvio.
[recaptcha*]
[recaptcha*]
[recaptcha*]
Elkome » Järjestelmätuotteet » eTicket – Tuotannon tikettijärjestelmä

eTicket – Tuotannon tikettijärjestelmä

eTicket on LEAN-toimintamallia tukeva sähköinen työkalu. Sillä kirjataan ja seurataan tuotannossa ilmeneviä tarpeita, poikkeamia, häiriöitä ja muita havaintoja. eTicket-järjestelmän ansiosta pienetkin tuotannon hukkaa aiheuttavat tapahtumat saadaan ratkaistua tehokkaasti ja järjestelmällisesti.

Helppo ja nopea havaintojen kirjaaminen

Tuotannossa tulee usein vastaan poikkeamia ja ongelmia, jotka jäävät käsittelemättä. Monet näistä aiheuttavat turhaa hukkaa ja heikentävät siten yrityksen suorituskykyä. Muistin varaan näitä ei kannata jättää vaan kirjata ne tehtävänannoksi eli tiketiksi eTicket -järjestelmään. Sähköisen työkalun ansiosta yksikään poikkeama tai ongelma ei jää käsittelemättä. Tikettien systemaattinen kirjaaminen ja ratkaiseminen auttavat tehostamaan tuotantoa ja toimintaa.

Ongelmien kirjaaminen helpoksi
Nopea reagointi ongelmiin
Reaaliaikainen tilannekuva
Tunnusluvut prosessien toimivuudesta

Järjestelmällisyyttä tuotantoon

Käyttäjä kirjaa havaitsemansa tapahtuman tiketiksi ja luokittelee sen ennalta määriteltyihin tapahtumaluokkiin. Tapahtumaluokat kuvaavat, minkä tyyppisistä havainnoista, häiriöistä tai poikkeamista on kyse. Tapahtumaluokituksen avulla pystytään seuraamaan, missä luokissa esiintyy eniten häiriötilanteita. Tiketille määritellään vastuuhenkilö tai se voi määräytyä automaattisesti tapahtumaluokan mukaan. Tiketille voidaan antaa myös haluttu prioriteetti tai valmistumisaika.

Tiketin luominen on helppoa ja yksinkertaista.
Kynnys ilmoittaa havainnosta on mahdollisimman pieni.

Tehtävänannot älypuhelimeen

eTicket lähettää tiketistä tehtäväkutsun vastaanottajan älypuhelimeen (eTicket Mobile -laajennus). Vastaanottaja vahvistaa kutsun hyväksytyksi ja ottaa tiketin vastuulleen. Lähettäjän ei tarvitse etsiä vapaata resurssia, sillä eTicket hoitaa sen automaattisesti ja työ saadaan käyntiin välittömästi. Hyväksytyn kutsun tila päivittyy kaikkien vastaanottajien älypuhelimissa. Tarvittaessa kutsun lähetys tapahtuu automaattisesti tapahtumaluokituksen ja ennalta määriteltyjen vastaanottajaryhmien perusteella.

Aikaleimojen avulla nähdään, miten nopeasti tikettiin ollaan reagoitu,
ja kuinka kauan eri vaiheet ja ratkaisut ovat vieneet aikaa.

Reaaliaikaiset raportit päivittäisjohtamiseen

eTicket-järjestelmä antaa yritysjohdolle selkeän ja reaaliaikaisen tilannenäkymän tuotannon tapahtumiin. Tapahtumaluokittelu paljastaa, mitkä tuotannon ongelmat tuottavat eniten tikettejä ja kuormittavat tuotannon prosesseja ja resursseja. Raportointi tarjoaa tietoa tikettien määristä, vasteajosta, ratkaisuajoista ja vastuuhenkilöistä. eTicket-järjestelmä mahdollistaa resurssien ja töiden optimoinnin perustuen todellisiin mitattuihin tapahtumiin. Tilannekuvaa ja tunnuslukuja voidaan havainnollistaa Andon-valoilla sekä tuotannon info- ja karttanäytöillä.

eTicket Ticket list
eTicket Dashboard

Tikettijärjestelmä tietoturvallisena pilvipalveluna

eTicket on pilvipalvelupohjainen järjestelmä ja se toimii kaikissa selainpohjaisissa laitteissa. eTicket-järjestelmän tietokanta ja käyttöliittymä pyörivät tietoturvallisella Microsoft Azure -pilvialustalla, joten käyttäjän ei tarvitse asentaa päätelaitteisiinsa tai palvelimiinsa mitään ohjelmistoja.

Edullinen ja yksinkertainen hinnoittelu

eTicket Base

Käyttöönoton kertamaksu
1 990 euroa

eTicket Operator

Tiketin käsittelijä.
29 euroa/kk

eTicket User

Tiketin luoja.
Ilmainen!

Helppo laajentaa tarpeiden mukaan

Elkome eTicket -järjestelmä on rakennettu modulaariseksi, joten eri toiminnot voidaan ottaa käyttöön tarpeen mukaan. Valmiiden perusmoduulien lisäksi järjestelmää voidaan laajentaa asiakaskohtaisilla toiminnoilla. Rajapintamoduulien ansiosta eTicket voidaan liittää olemassa oleviin ERP- ja CRM-järjestelmiin. Koneliityntä mahdollistaa tikettien automaattisen luonnin tuotantokoneen tai automaatiojärjestelmän hälytyksistä.

eTicket Mobile

eTicket-sovellus Android- ja iOS-älypuhelimille.

eTicket Calendar

Ajastetut kalenteritapahtumat eTicket-järjestelmään.

eTicket Button

Tiketin luonti
IoT Button
-painonapeilla.

eTicket Machine

Koneliityntä. Tiketin automaattinen luonti tuotantokoneelta.

eTicket
ERP

Räätälöitävä sovellusrajapinta toiminnanohjaukseen.

eTicket
Andon

Tikettien tilan visualisointi Andon-valoilla.

eTicket
Map

Tikettien ja niiden tilan visualisointi karttanäytöllä.

eTicket
Info

Avoimet tiketit tuotannon infonäytöllä.

Elkomen tiimi valmiina auttamaan

Haluamme perehtyä haasteisiinne ja ymmärtää tarpeenne. Jos tarvitset apua järjestelmien suunnitteluun, valmistukseen tai asennuksiin, ota rohkeasti yhteyttä. Keskustellaan siitä, miten voimme olla teille avuksi.
[recaptcha*]