Skip to content

Automaatiojärjestelmän ylläpito tietoturvallisella etäyhteydellä

Valmet hyödyntää paperikoneiden, voimalaitosten sekä muiden prosessien ja automaatiojärjestelmien ylläpidossa Secomea-etäyhteysratkaisua. Elkome on tehnyt Valmetin kanssa toimitus- ja palvelusopimuksen, jonka pohjalta Elkome toimittaa Secomea-järjestelmän reititinlaitteet käyttövalmiina ja vastaa ylläpidosta Valmetin puolesta.

Etäyhteys maailmalle toimitettuihin laitteisiin

Valmet käyttää Secomea-etäyhteysratkaisua eri puolille maailmaa toimitettujen paperikoneiden, voimalaitosten ja muiden prosessien sekä automaatiojärjestelmien etähallinnassa ja -ylläpidossa. Secomea-järjestelmä koostuu etäkohteeseen toimitettavista SiteManager-reitittimistä, GateManager-hallintaportaalista sekä LinkManager-etäkäyttäjistä. Järjestelmä mahdollistaa tietoturvasertifioidun etäyhteyden maailmalle toimitettuihin laitteisiin.

Laite- ja käyttäjätuki Elkomen palveluna

Secomea-järjestelmään on helppo lisätä laitteita ja käyttäjiä sekä muuttaa näiden asetuksia ja käyttöoikeuksia. Valmetilla on maailmanlaajuisessa järjestelmässään kuitenkin niin paljon käyttökohteita ja käyttäjiä, että Valmet päätyi Elkomen tarjoamaan palveluun, joka huolehtii käyttäjätuesta sekä uusien laitteiden lisäämisestä järjestelmään. Valmetin henkilökunta voi näin keskittyä omien asiakkaidensa palvelemiseen.

SiteManager-reitittimet käyttövalmiina

Palvelusopimukseen kuuluu Secomea SiteManager-reitittimien toimittaminen asennuskohteeseen tilauksessa määritellyin laiteasetuksin. Reitittimet konfiguroidaan Elkomella ja toimitetaan ennalta sovitun vasteajan puitteissa asennuspaikalle. Asennuksen jälkeen SiteManager-reititin ottaa automaattisesti yhteyden GateManager-hallintaportaaliin ja yhteys on valmiina etäkäyttäjälle.

GateManager-hallintapalvelu

Elkomen tarjoamaan palveluun kuuluu myös GateManager-hallintapalvelun ylläpito, käyttäjien opastaminen sekä mahdollisten vikatilanteiden selvittäminen ja niiden korjaaminen. Elkomen tarjoamien esiasennus- ja ylläpitopalveluiden ansiosta Valmet voi olla varma, että etäyhteydet ovat kunnossa aina kun niitä tarvitaan.

"Elkomen tarjoamien esiasennus- ja ylläpitopalveluiden ansiosta Valmet voi olla varma, että etäyhteydet ovat kunnossa aina kun niitä tarvitaan."

Valmet Automation Oy

Referenssejämme