Skip to content

Ilmoittautumisautomaatit asiakasohjauksessa

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri hyödyntää itseilmoittautumisautomaatteja Jyväskylän uuden keskussairaalan, Sairaala Novan, asiakasohjauksessa. Itseilmoittautuminen ja opastus vastaanotolle tehostaa asiakaspalvelua ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

Itseilmoittautuminen ja opastus vastaanotolle

Itseilmoittautuminen on ainoa tehokas tapa ohjata asiakkaita vastaanotolle oikeaan paikkaan uudessa keskussairaalassa. Ilmoittautumisautomaatteja on yhteensä noin 20 sijoitettuna kolmelle sisäänkäynnille ja kolmeen eri kerrokseen. Automaatit toimivat ilmoittautumisessa ennalta varatulle vastaanotolle sekä jonotusnumeron varaamisessa päivystykseen ja Novan terveysasemalle.
- Ilmoittautumisautomaateilla tehdään noin 12 000 ilmoittautumista kuukaudessa. Ilman automaatteja ja niiden mahdollistamaa opastusta sairaalan asiakasohjauksessa olisi täysi kaaos, kertoo KSSHP:n palvelupäällikkö Päivi Kontkanen ilmoittautumisen tehokkuudesta ja tärkeydestä.

Laitteiden toiminta kovassa päivittäisessä käytössä

Sairaala Novassa pidetään säännöllisesti seurantapalavereja itseilmoittautumisjärjestelmän toiminnasta. Ongelmia ja havaintoja kerätään systemaattisesti tikettijärjestelmän avulla. Koska laitteiden käyttö ja ilmoittautumismäärät ovat suuria, pitää laitteita myös ylläpitää päivittäin. Tämän takia ylläpidon helppous korostuu päivittäisessä toiminnassa. Käytännössä on huomattu, että laitteet voisivat olla huollon kannalta ergonomisempia.
- Vaikka ilmoittautumisautomaatit ovat kovassa käytössä, niiden toiminnassa on todella vähän teknisiä ongelmia, kehuu Kontkanen laitteiden toimintaa.

Tiiviimmällä asiakasyhteistyöllä ideoita tuotekehitykseen

Elkome toimitti ilmoittautumisautomaatit Sairaala Novaan julkisessa kilpailutuksessa itseilmoittautumiseen valitun järjestelmätoimittajan kautta. Palvelupäällikkö Kontkanen korostaa eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä järjestelmän toiminnan seurannassa ja jatkokehityksessä.
- Meille käyttäjäpalaute ja asiakkaiden kokemukset ovat ehdottoman tärkeitä laitteiden tuotekehityksessä. Toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantamiseksi myös tiivis yhteistyö järjestelmätoimittajan kanssa on tärkeää, kertoo Elkomen asiakkuuspäällikkö Petri Järvinen ilmoittautumisautomaattien tuotekehityksestä.

"Ilman ilmoittautumisautomaatteja ja niiden mahdollistamaa opastusta sairaalan asiakasohjauksessa olisi täysi kaaos. Vaikka automaatit ovat kovassa käytössä, niiden toiminnassa on todella vähän teknisiä ongelmia."

Palvelupäällikkö Päivi Kontkanen, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Referenssejämme