Skip to content

Rakenteiden kestävyysmittauksia hajautetulla mittausjärjestelmällä

Sillanrakennustyömaiden mittaukset ovat usein haasteellisia niin olosuhteiden, aikataulujen kuin myös mittaustarkkuuksien suhteen. EHP Environment Oy hyödyntää siltojen koekuormitusmittauksissa Gantner Q-Station ja Q.Bloxx -mittausjärjestelmää sen joustavuuden ja erinomaisen mittaustarkkuuden ansiosta.

Soveltuvuus eri mittaustarpeisiin

Gantnerin Q.Station-mittauslaitteesta ja Q.Bloxx-mittausyksiköistä muodostuva hajautettu mittausjärjestelmä on joustava ratkaisu vaihteleviin mittaustarpeisiin. Esimerkiksi siltojen koekuormitusmittauksissa käytetään kiihtyvyysantureita värähtelyjen mittaukseen, venymäliuskoja siltapalkkien ja muiden rakenneosien jännitystilan mittaamiseen sekä LVDT-antureita siirtymän mittaukseen. Q.Bloxx-mittausyksiköitä on helppo vaihtaa järjestelmään eri mittaustarpeiden mukaisesti.

Hajautettavuus helpottaa asennuksia

Siltakohteet ovat usein haastavia asennusympäristöjä mittausjärjestelmälle. Etäisyydet ovat pitkiä ja anturit sijoitettu vaikeasti kaapeloitaviin paikkoihin. Gantnerin mittausjärjestelmän hajautettavuus helpottaa asennusta ja varmistaa mittaustarkkuuden myös vaikeimmissa kohteissa. Q.Bloxx-mittausyksiköt sijoitetaan lähelle antureita, jolloin varmistutaan myös mittaustarkkuudesta. Sekä käyttöjännite että mittaussignaali viedään yhdellä kaapelilla mittausyksikölle.