Skip to content

Ydinjätteen turvallinen loppusijoitus kallioperään

Posiva Oy huolehtii omistajiensa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksen tutkimus-, kehittämis- ja suunnittelutyöstä sekä vastaa loppusijoituslaitosten rakentamisesta ja käytöstä. Jätteen pitkäaikaisturvallisuuden varmistaminen on vaatinut tutkimuksia, joihin Elkome on ollut mukana toimittamassa mittauslaite- ja anturointiratkaisuja.

Käytetyn ydinpolttoaineen geologinen eristäminen

Posivan loppusijoitusratkaisussa käytetty ydinpolttoaine loppusijoitetaan turvallisesti syvälle kallioperään. Tämä on tutkitusti paras tapa eristää korkea-aktiiviset ydinjätteet biosfääristä eli ihmisen elinympäristöstä. Posiva rakentaa parhaillaan kapselointilaitosta sekä maanalaista loppusijoituslaitosta Eurajoen Olkiluotoon. Laitokset on tarkoitus ottaa käyttöön 2020-luvun puolivälissä.

Pitkäaikaisturvallisuuden varmistaminen

Loppusijoitusratkaisussa käytetty polttoaine pakataan kaasu- ja vesitiiviisiin, kestäviin kupari-valurauta-kapseleihin. Kapselit sijoitetaan noin 430 metrin syvyydelle kallioon bentoniitilla vuorattuina, jolloin ne ovat erillään ihmisistä ja säilyvät ilman huolenpitoa tiiviinä niin kauan kuin niiden sisällöstä voisi olla olennaista haittaa elolliselle luonnolle. Turvallisuuden varmistaminen vaatii tutkimusta ja esimerkiksi betoniittisaven toimintakykyanalyysia varten Posiva pyysi Elkomelta ehdotusta mittausjärjestelmästä sisältäen tarvittavat mittauslaitteet ja anturit.

Betoniittisaven kehittymisen mittaus ja analysointi

Kyseistä toimintakykyanalyysia varten rakennettiin 9m x 2m x 2m testitunneli, jonka alla oli noin 1m halkaisijaltaan ja 3m syvyydeltään oleva testireikä. Testireikään asennettavat maanpaine- ja kosteusanturit mittasivat betoniittisaven kehittymistä kosteuden saadessa bentoniittisaven paisumaan. Mittauksessa antureiden tuli kestää 100 barin paine, eivätkä ne saaneet vahingoittua mittauksen aikana suolaisen pohjaveden vaikutuksesta. Mittausten haastavuutta lisäsi myös pitkä 8-9 kk yhtäjaksoiseen testaukseen käytetty aika.

Dataloggeripohjainen mittausjärjestelmä

Mittausjärjestelmän tiedonkeruulaitteiksi valittiin Datataker DT80 -dataloggerit, jotka mahdollistivat erilaisten anturien kytkennän ohjelmoitaviin anturituloihin. Antureiksi mittausjärjestelmään valittiin Geosensen maanpaineanturit sekä Vaisalan kosteusanturit.
– Elkome oli ainoa laitetoimittaja, joka osasi ehdottaa sopivaa mittausjärjestelmäratkaisua toimintakykyanalyysin toteutukseen. Olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme opastukseen ja neuvoihin järjestelmän suunnittelussa sekä toteutuksessa, kiittelee Posivan tuotekehitysinsinööri Mika Niskanen.

"Elkome oli ainoa laitetoimittaja, joka osasi ehdottaa sopivaa mittausjärjestelmäratkaisua toimintakykyanalyysin toteutukseen. Olemme erittäin tyytyväisiä saamaamme opastukseen ja neuvoihin järjestelmän suunnittelussa sekä toteutuksessa."

Tuotekehitysinsinööri Mika Niskanen, Posiva Oy