Yhteydenotto

Haluamme perehtyä haasteisiinne ja ymmärtää tarpeenne. Jos tarvitset apua järjestelmien suunnitteluun, valmistukseen tai asennuksiin, ota rohkeasti yhteyttä. Keskustellaan siitä, miten voimme olla teille avuksi.

Tukipyyntö

Jätä yhteystietosi ja kerro missä voimme auttaa. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

Huoltotilaus

Täydennä tämä lomake lähettäessäsi laitteita huollettavaksi. Ilmoita yhteystietosi ja huoltoon lähetettävän laitteen tiedot sekä vikakuvaus ja palautusosoite tällä lomakkeella. Huoltotyöstä on aina sovittava ennakkoon asiakaspalvelun kanssa (p. 029 007 4410, asiakaspalvelu@elkome.com). Saat asiakaspalvelusta huoltotyönumeron, lisää se vikakuvaukseen ja myös lähetyksen päälle käsittelyn nopeuttamiseksi. Valitse myös oikea huoltotyötyyppi: huolto/takuu/kalibrointi/arvio.


    Elkome » 312

    Tietoturvallinen etäyhteys työkoneen ohjausjärjestelmään

    Epec on toteuttanut Secomea-etäyhteysjärjestelmän pohjalta Epec GatE -etäyhteyspalvelun liikkuviin työkoneisiin tarkoitetuissa ohjausjärjestelmissään.

    Etäyhteys huolto- ja ylläpitotarpeisiin

    Usein liikkuviin koneisiin halutaan ottaa etäyhteys esimerkiksi asetusten muuttamista tai diagnosointia varten. Epec on toteuttanut Secomea-etäyhteysjärjestelmän pohjalta Epec GatE -etäyhteyspalvelun. Järjestelmä mahdollistaa tietoturvallisen etäyhteyden työkoneeseen, jossa on erityisesti työkoneympäristöön ja vaativiin olosuhteisiin suunniteltu robusti Epec 6000 -sarjan IoT-Gateway laite. Etäyhteyden avulla huolto voi selvittää vikatilanteita, muuttaa asetuksia, päivittää ohjelmistoja, katsella lokitiedostoja, käyttää hallintaportaalia, viedä ja hakea tiedostoja tai katsella ja käyttää paikallista HMI-käyttöliittymää. Epecin asiakkaan ei itse tarvitse ylläpitää tarvittavia tietojärjestelmiä. Järjestelmällä pystytään mm. etänä ohjelmoimaan CODESYS-pohjaista ohjausyksikköä, näkemään CODESYS WebVisu -käyttöliittymä sekä ottamaan VNC- ja FTP-yhteyksiä ohjausjärjestelmässä oleviin laitteisiin.

    Toteutuksessa Secomea SiteManager Embedded

    Epec 6000 -sarjan laitteessa on Secomea SiteManager Embedded -ohjelmisto, jonka avulla kohteeseen luodaan tietoturvallinen etäyhteys. Erillisten reititinlaitteiden sijaan SiteManager-toiminnallisuus on ohjelmistona sulautettu Epec 6000 -sarjan laitteisiin. Asiakkaille toimitettuja laitteita ja etäkäyttäjiä hallitaan GateManager-portaalissa, josta asiakas näkee omat laitteensa ja käyttäjänsä. GateManager-hallinnassa määritellään laite- ja käyttäjätasolla sallitut yhteydet. Etäkäyttäjän LinkManager-ohjelmistossa näkyy tämän jälkeen vain hänelle sallitut kohteet ja toiminnot.

    Epec Oy valmistaa liikkuviin työkoneisiin tarkoitettuja ohjausjärjestelmiä, jotka toimivat vaativissa ympäristöolosuhteissa.

    EPEC Oy

    EPEC Control Product

    Teollisuuskytkimet varmistavat tietoliikenteen

    Cimcorp Oy suunnittelee ja valmistaa täysautomatisoituja materiaalinkäsittely- ja hallintajärjestelmiä rengasteollisuuden tarpeisiin. Järjestelmien tietoliikenne ja laitekytkennät varmistetaan Cisco IE2000 -sarjan hallittavilla teollisuuskytkimillä.

    Brändin vaikutusta ei voida kiistää

    Cisco on globaali verkkolaitevalmistaja ja brändinä tunnettu. Tuotteiden maine on ansaitusti hyvä ja loppuasiakas on aina tietoinen siitä, että Ciscon tuotteisiin perustuva järjestelmä on laadukas ja turvallinen. Elkome toimittaa Suomessa Ciscon tuotteita teollisuusasiakkaille. ”Elkome kartoitti asiakaskäynnillä verkkotarpeemme ja antoi saman tien esittelylaitteet testikäyttöön. Testien jälkeen sovimme tuotteiden paikallisesta varastoinnista. Näin saimme minimoitua toimitusajat ja hintakin oli Elkomen kautta edullisin”, kertoo Marko Isoviita Cimcorpilta.

    Verkkokytkimet automaatiojärjestelmässä

    Automaatiolaitteiden kytkennässä ja verkotuksessa pitää huomioida useita asioita niin Cimcorpin järjestelmässä kuin myös asiakkaan tehdasverkossa. Asennus protokollavaatimuksineen on hyvin usein asiakaskohtainen ja vaativa. “Ciscon tuotteista löytyy tärkeät ominaisuudet, kuten tuki CIP (Common Industrial Protocol), Ethernet/IP ja PROFINET-protokollille. Myös globaalit tukipalvelut edesauttoivat Ciscon valinnassa”, sanoo Henri Vaparanta Cimcorpista.

    Rengasteollisuuden automaatiojärjestelmät

    Cimcorpin Dream Factory automatisoi materiaali- ja tietovirrat raaka-aineiden käsittelystä puolivalmisteiden ja komponenttien valmistuksen, kokoonpanon, paiston, tarkastuksen ja varastoinnin kautta lastauslaiturille saakka. Dream Factory hallitsee koko rengastehtaan materiaalivirran ja varmistaa siten, että tehdas pystyy valmistamaan maksimaalisen määrän korkealaatuisia renkaita.

     

    ”Elkome kartoitti asiakaskäynnillä verkkotarpeemme ja antoi saman tien esittelylaitteet testikäyttöön. Testien jälkeen sovimme tuotteiden paikallisesta varastoinnista. Näin saimme minimoitua toimitusajat ja hintakin oli Elkomen kautta edullisin” 

    Marko Isoviita - Cimcorp

    “Ciscon tuotteista löytyy tärkeät ominaisuudet, kuten tuki CIP (Common Industrial Protocol), Ethernet/IP ja PROFINET-protokollille. Myös globaalit tukipalvelut edesauttoivat Ciscon valinnassa”

    Henri Vaparanta - Cimcorp

    Cisco Industrial Ethernet Switches

    Kaasuloggeri kertoo hajunpoiston tarpeen

    Hajuhaittojen kartoituksessa Etoiles käyttää Elkomen toimittamia Odalog-kaasuloggereita, jotka mittaavat ympäristössä esiintyviä kaasupitoisuuksia.

     

    Kaasuloggerilla selvitetään hajunpoiston tarpeet

    Etoiles Suomi Oy toimittaa ratkaisuja jätevedenpuhdistamoiden ja -pumppaamoiden, teollisuuden, biokaasulaitosten ja kiinteistöjen ympäristöissä häiritsevien hajuongelmien poistoon. Ongelmakohteessa, jossa hajuhaittoja esiintyy, tehdään alkuselvitys ja tarvekartoitus hajuhaittojen poistoon.

    Selvityksessä mitataan kaasupitoisuuksia Odalog RTX -kaasuloggerilla ja määritellään menetelmä kaasuyhdisteiden poistamiseksi. ”Aktiivihiilisuodatin on pääsääntöisesti kustannustehokkain ja turvallisin ratkaisu hajuongelman poistoon. Selvityksessä määritellään myös tilantarve ja asennusmahdollisuuden hajunpoistojärjestelmälle”, kertoo Mikko Lohi, Etoiles Oy.

    ”Aktiivihiilisuodatin on pääsääntöisesti kustannustehokkain ja turvallisin ratkaisu hajuongelman poistoon. Selvityksessä määritellään myös tilantarve ja asennusmahdollisuuden hajunpoistojärjestelmälle”

    Mikko Lohi - Etoiles Oy

    Infonäyttö tehostaa lasinjalostuskoneen käyttöä

    Glastonin lasinjalostuskoneet tunnetaan käytettävyydestään ja tuottavuudestaan. Tähän tähtää myös infonäyttö, joka on edullinen ja järkevä ratkaisu tuotannon lisätehostamiseen ja koneen käyttöasteen kehittämiseen.

     

    Havainnollinen kuva tuotannon sujuvuudesta

    Glaston halusi visualisoida lasinjalostuskoneen toimintaa ja tuotannon tunnuslukuja infonäytöille. Tavoite on parantaa koneita käyttävien asiakkaiden tuotannon tehokkuutta. Infonäyttö on tyypillinen tuote, jossa käyttöarvo on helppo ymmärtää, kun näkee valmiin ja toimivan ratkaisun. Infonäytöillä esitettävät tiedot helpottavat operaattoreiden toimintaa ja havainnollistavat heille selkeästi tuotannon sujuvuuden.

    Laadukkaat infonäytöt tuotannon olosuhteissa

    Lasinjalostuskoneen infonäytöiksi vakioitiin laadukas 55” näyttöratkaisu. Samaa näyttöä käytetään eri koneissa, joten tuote- sekä varaosanimikkeiden hallinta on yksinkertaista. Yhdessä lasinjalostuskoneessa on neljä infonäyttöä. Isokokoisilla näytöillä saadaan mahdollisimman laaja informaatiopinta-ala sisällölle. Laadukkailla infonäytöillä saavutetaan laaja katselukulma sekä estetään heijastusten ja asennuspaikan valaistuksen aiheuttamat ongelmat.

    Lasinjalostuskoneiden markkinajohtaja

    Glaston kehittää ja valmistaa lasinjalostuskoneita rakennus-, ajoneuvo-, kaluste- sekä aurinkoenergiaa hyödyntävään teollisuuteen. Glastonin toimittamia koneita on noin 3000 eri puolilla maailmaa yli 100 maassa.

    “Elkomen kanssa yhdessä valitut näytöt ovat oikean kokoisia ja sopivat valmiiseen tuotteeseen hienosti. Pystymme käyttämään samaa tuotetta eri koneissa joustavasti. Koneiden käytön tehokkuus on yhä noussut ja operaattorit ovat ottaneet infonäytöt ilolla vastaan osana prosessia, jolla pyritään parempaan tuottavuuteen”

    Antti Nieminen - Glaston

    Elkomen tiimi valmiina auttamaan

    Haluamme perehtyä haasteisiinne ja ymmärtää tarpeenne. Jos tarvitset apua järjestelmien suunnitteluun, valmistukseen tai asennuksiin, ota rohkeasti yhteyttä. Keskustellaan siitä, miten voimme olla teille avuksi.