Skip to content


atvise_scada_transp

atvise SCADA valvomo-ohjelmisto

atvise SCADA on moderni valvomo-ohjelmisto, joka on toteutettu OPC UA -arkkitehtuurilla. Sen avulla voit seurata valvomonäyttöjä kaikissa selaimissa ilman tarvetta selainlaajennuksille tai Client-ohjelmistojen asentamiselle. Lisäksi näytöt skaalautuvat automaattisesti eri päätelaitteisiin, kuten tietokoneisiin, tabletteihin ja älypuhelimiin.

 

Täysin webbipohjainen valvomo-ohjelmisto

atvise SCADA:n valvomonäytöt perustuvat HTML5-standardiin, SVG-vektorigrafiikkaan ja HighCharts-kirjastoihin. Käyttäjän ei tarvitse asentaa tietokoneeseen mitään ohjelmistoja, joten uusien käyttäjien lisääminen on helppoa. HTML5 takaa yhteensopivuuden kaikkien selainten kanssa. SVG-vektorigrafiikan ansiosta sivut ovat kevyitä ja rajattomasti zoomattavissa. Trendinäytöt on toteutettu HighCharts-kirjastolla, jota voidaan käyttää muuhunkin visualisointiin. Javascript-tuen ansiosta valvomonäyttöjä voidaan räätälöidä rajattomasti.

atvise SCADA näytöt

OPC UA -arkkitehtuuri järjestelmän ytimenä

atvise SCADA perustuu OPC UA -arkkitehtuuriin, joka mahdollistaa eri valmistajien automaatiolaitteiden, ohjelmistojen sekä muiden tietojärjestelmien välisen turvallisen kommunikoinnin. atvise SCADA liitetään ohjelmoitavan logiikan OPC UA -serveriin. Serveriltä luetaan projektin tiedot ja näitä voidaan edelleen rikastaa esimerkiksi hälytys-, tallennus- ja näyttöasetuksilla. Koska järjestelmä on olio-pohjainen, kaikki järjestelmään tehtävät muutokset päivittyvät automaattisesti molempiin suuntiin. atvise SCADA toimii myös OPC UA -serverinä, joten siitä on helppo välittää tietoa ulkopuoliseen historiatietokantaa sekä ylemmän tason ERP- ja MES-järjestelmiin. OPC UA:n avulla tietoa voidaan välittää myös pilvipalveluihin.

Redundanttinen Webbi-SCADA

atvise SCADA:n arkkitehtuurin avulla on helppo toteuttaa kahdennettu järjestelmä. Redundanttisessa järjestelmässä kaksi identtistä palvelinta toimivat rinnakkain ja synkronoivat tietoa keskenään. Ensisijainen palvelin kerää tietoa ja tarjoaa valvomonäyttöjä käyttäjille. Toinen palvelin toimii rinnalla täysin identtisesti. Käyttäjien selaimet ohjautuvat automaattisesti toissijaiselle palvelimelle, jos esimerkiksi ensisijaisen palvelimen kuormitus ylittää sallitun rajan.

Redundanttinen SCADA-järjestelmä varmistaa, että prosessien valvonta ja hallinta jatkuvat häiriöttä, vaikka yksi palvelimista kohtaisi teknisen vian tai muun ongelman. Redundanttinen järjestelmä vähentää odottamattomien seisokkien riskiä ja niihin liittyviä kustannuksia. Kriittisten tietojen synkronointi kahden palvelimen välillä varmistaa, että mikään tieto ei pääse hukkumaan tai vääristymään mahdollisen teknisen vian yhteydessä. 

Redundanttinen SCADA on investointi, jonka arvo kasvaa ajan myötä, kun se estää mahdollisia vahinkoja ja varmistaa teollisuusprosessien sujuvan toiminnan kaikissa olosuhteissa.

advise overview

Uusi ajattelumalli hinnoitteluun

Perinteiset SCADA-järjestelmät hinnoitellaan tagi-pohjaisesti ja jokaisesta clientista pitää maksaa erikseen. atvise SCADA mullistaa hinnoittelun uudella ajattelumallilla – Maksat vain siitä mitä näytät. atvise SCADA -järjestelmään voit liittää clienteja rajattomasti ilman lisäkustannuksia. Hinnoittelu perustuu yhtäaikaisten käyttäjien näytöillä olevien tagien yhteismäärään. Uusi hinnoittelumalli poistaa kaikki vanhat rajoitteet tiedon jakamisesta ja käyttäjien määristä.