Yhteydenotto

Haluamme perehtyä haasteisiinne ja ymmärtää tarpeenne. Jos tarvitset apua järjestelmien suunnitteluun, valmistukseen tai asennuksiin, ota rohkeasti yhteyttä. Keskustellaan siitä, miten voimme olla teille avuksi.

Tukipyyntö

Jätä yhteystietosi ja kerro missä voimme auttaa. Asiantuntijamme ottaa sinuun yhteyttä.

Huoltotilaus

Täydennä tämä lomake lähettäessäsi laitteita huollettavaksi. Ilmoita yhteystietosi ja huoltoon lähetettävän laitteen tiedot sekä vikakuvaus ja palautusosoite tällä lomakkeella. Huoltotyöstä on aina sovittava ennakkoon asiakaspalvelun kanssa (p. 029 007 4410, asiakaspalvelu@elkome.com). Saat asiakaspalvelusta huoltotyönumeron, lisää se vikakuvaukseen ja myös lähetyksen päälle käsittelyn nopeuttamiseksi. Valitse myös oikea huoltotyötyyppi: huolto/takuu/kalibrointi/arvio.


    Elkome » Elkome » Infrastruktuuri » Vesijohtoverkoston valvonta ja vedenkulutuksen seuranta

    Vesijohtoverkoston valvonta ja vedenkulutuksen seuranta

    Elkome toimittaa ratkaisuja vesijohto- ja jätevesiverkoston kunnossapitoon, valvontaan ja paineensäädön optimointiin.

    Vesiportaali

    Vesiportaali vedenkulutuksen seurantaan

    Vesiportaalin avulla vesilaitokset pystyvät tarjoamaan asiakkailleen webbipohjaisen palvelun vedenkulutuksen reaaliaikaiseen seurantaan. Vesiportaali tarjoaa tietoa asiakkaiden vedenkulutuksesta sekä mahdollistaa hälytykset mahdollisista vesivuodoista tai auki jääneestä hanasta.

    Verkostopaineen säätö ja optimointi

    I2O Water on vesilaitoksille kehitetty verkostopaineen mittaus- ja optimointijärjestelmä. I2O Water -järjestelmällä voi havaita alueittain liian matalat tai korkeat verkostopaineet, seurata painevaihteluita eri vuorokaudenaikoina ja tunnistaa vedenkäyttöön liittyviä ongelmatilanteita. I2O-järjestelmän avulla vähennetään putkistovuotoja, pidennetään verkoston käyttöikää ja saavutetaan energiasäästöjä vedenjakelussa.

    Valvomoiden videoseinät

    Elkome toimittaa videoseinäjärjestelmiä vesihuollon automaatio- ja valvomojärjestelmiin. Videoseinälle kerätään tietoa eri lähteistä ja tietojärjestelmistä, ja esitetään havainnollisessa muodossa valvomon henkilöstölle. Prosessikuvien sekä verkostokarttojen lisäksi videoseinälle voidaan koota informaatiota muista tietojärjestelmistä sekä videovalvonnasta.

    Painevaihteluiden mittaus ja valvonta

    Paineloggereilla voidaan paikallistaa vesijohtoverkoston painehäviöitä ja selvittää niiden syitä. Paineloggerit toimivat ilman ulkoista apujännitettä, joten ne on helppo sijoittaa ja asentaa eri puolille vesijohtoverkostoa.

    Hajuhaittojen paikallistaminen ja seuranta

    Jätevesiviemäreiden ja -kaivojen aiheuttamia hajuhaittoja voidaan paikallistaa ja seurata kaasuloggerien avulla. Kaasuloggerilla mitataan rikkivetykaasun (H2S) pitoisuutta ongelmakohteen läheisyydessä. Mittaustietojen avulla saadaan pidemmältä ajalta varmaa tietoa, miten hajut kulkeutuvat verkostossa, kuinka korkeita H2S-pitoisuudet ovat ja kuinka usein hajuhaittoja esiintyy.

    Elkomen tiimi valmiina auttamaan

    Haluamme perehtyä haasteisiinne ja ymmärtää tarpeenne. Jos tarvitset apua järjestelmien suunnitteluun, valmistukseen tai asennuksiin, ota rohkeasti yhteyttä. Keskustellaan siitä, miten voimme olla teille avuksi.