Skip to content

Infonäyttö tehostaa lasinjalostuskoneen käyttöä

Glastonin lasinjalostuskoneet tunnetaan käytettävyydestään ja tuottavuudestaan. Tähän tähtää myös infonäyttö, joka on edullinen ja järkevä ratkaisu tuotannon lisätehostamiseen ja koneen käyttöasteen kehittämiseen.

Havainnollinen kuva tuotannon sujuvuudesta

Glaston halusi visualisoida lasinjalostuskoneen toimintaa ja tuotannon tunnuslukuja infonäytöille. Tavoite on parantaa koneita käyttävien asiakkaiden tuotannon tehokkuutta. Infonäyttö on tyypillinen tuote, jossa käyttöarvo on helppo ymmärtää, kun näkee valmiin ja toimivan ratkaisun. Infonäytöillä esitettävät tiedot helpottavat operaattoreiden toimintaa ja havainnollistavat heille selkeästi tuotannon sujuvuuden.

Laadukkaat infonäytöt tuotannon olosuhteissa

Lasinjalostuskoneen infonäytöiksi vakioitiin laadukas 55” näyttöratkaisu. Samaa näyttöä käytetään eri koneissa, joten tuote- sekä varaosanimikkeiden hallinta on yksinkertaista. Yhdessä lasinjalostuskoneessa on neljä infonäyttöä. Isokokoisilla näytöillä saadaan mahdollisimman laaja informaatiopinta-ala sisällölle. Laadukkailla infonäytöillä saavutetaan laaja katselukulma sekä estetään heijastusten ja asennuspaikan valaistuksen aiheuttamat ongelmat.

Lasinjalostuskoneiden markkinajohtaja

Glaston kehittää ja valmistaa lasinjalostuskoneita rakennus-, ajoneuvo-, kaluste- sekä aurinkoenergiaa hyödyntävään teollisuuteen. Glastonin toimittamia koneita on noin 3000 eri puolilla maailmaa yli 100 maassa.

“Elkomen kanssa yhdessä valitut näytöt ovat oikean kokoisia ja sopivat valmiiseen tuotteeseen hienosti. Pystymme käyttämään samaa tuotetta eri koneissa joustavasti. Koneiden käytön tehokkuus on yhä noussut ja operaattorit ovat ottaneet infonäytöt ilolla vastaan osana prosessia, jolla pyritään parempaan tuottavuuteen”

Antti Nieminen, Glaston Finland Oy

Referenssejämme