Skip to content

Laatua ja kilpailukykyä sähköturvatestauksella

Enervent Zehnder Oy valmistaa teknistä huippuosaamista edustavia, energiatehokkaita ilmanvaihtokoneita. Asiakastyytyväisyyden ja kilpailukyvyn takaamiseksi tuotteiden laatu halutaan varmistaa kattavalla tuotetestauksella ja tuotannon laadunvarmistuksella.

Kattava testaus laadunvarmistuksessa

Enervent Zehnderin IV-koneille tehdään standardien mukainen sähköturvallisuustestaus. Uuden testausjärjestelmän rungoksi valittiin Elkomen automaattinen sähköturvatesteri, jonka toiminnallisuutta saatiin laajennettua helposti myös muihin testauksiin. Sähköturvatestauksen lisäksi testerillä tehdään nyt kattava anturi- ja I/O-testaus toiminnallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi testeri lukee tietoja IV-koneen Modbus-väylästä ja tallentaa ne tietokantaan.

Testauksen automatisointi tehostaa tuotantoa

IV-koneiden testausta haluttiin tehostaa ja automatisoida. Uudella testerillä kaikki testaukseen liittyvät valinnat ja asetukset tehdään ohjelmallisesti. Testaustulosten ja testiohjelmien varmistus toteutettiin pilvipohjaisella ratkaisulla, jossa testerin tietokanta synkronoidaan pilvipalvelimelle kerran minuutissa. Testauksen automatisointi nopeuttaa tuotantoa, parantaa testauksen luotettavuutta sekä mahdollistaa raportoinnin ja jäljitettävyyden.

Testauksen helpottaminen ja nopeuttaminen

Testaustapahtuman nopeuttamiseksi testausjärjestelmään suunniteltiin helposti ja nopeasti kiinnitettävä magneettianturi. Anturia käytetään maadoituksen jatkuvuuden mittauksessa. Magneettianturilla vältetään hidas johtimien kiinnitys testattavaan koneeseen. Piirikortin testausta halutaan myös nopeuttaa ja sitä varten testeriin suunnitellaan ja valmistetaan jigi liitäntöjen nopeaan kytkemiseen. Automatisoinnin ohella testausta pystytään tehostamaan erilaisilla adapteri- ja palettiratkaisuilla.

”Testauksen automatisointi nopeuttaa tuotantoa, parantaa testauksen luotettavuutta sekä mahdollistaa raportoinnin ja jäljitettävyyden.”

Enervent Zehnder Oy