Skip to content

Testausjärjestelmät

Suunnittelemme ja valmistamme asiakaskohtaisia testausjärjestelmiä. Testaamisella varmistetaan valmistettavien tuotteiden toiminnallisuus, turvallisuus ja korkea laatu. Automaattiset testausjärjestelmät mahdollistavat tuotteiden testauksen nopeasti ja tehokkaasti. Elkomelta saat tarpeittesi mukaisen kokonaisratkaisun tuotetestaukseen ja laadunvarmistukseen helposti ja kustannustehokkaasti
- Kaiken yhdeltä ja samalta luottotoimittajaltasi.

Sähköinen testaus

Sähköisessä testauksessa varmistetaan, että testattava tuote täyttää sille standardeissa ja direktiiveissä määritellyt turvallisuusvaatimukset. Teemme tuotteille vaatimusten mukaiset jännitekokeet ja varmistamme maadoituksen jatkuvuuden. Olemme toteuttaneet satoja järjestelmiä tuotannon tarpeisiin pienistä testilaitteista aina täysautomaattisiin useita testiasemia sisältäviin testauslinjoihin.

Toiminnallinen testaus

Toiminnallisuuden testauksella varmistetaan, että tuote toimii suunnitellulla tavalla. Tuotteen kestävyys varmistetaan rasitustestauksella, jossa tuotetta kuormitetaan ongelmien esille tulemiseksi. Rasitustesteri sisältää vanhennuskaapin, jossa tuotteen toiminta testataan vaihtelevissa olosuhteissa. Lisäksi tuotetta voidaan rasittaa sille tarkoitetuilla tai keinotekoisilla kuormilla. Rasitustestaus voidaan tehdä sekä sähköiselle että mekaaniselle kestävyydelle. 

Mekaaninen testaus

Useista tuotteista pitää mitata mekaanisia suureita ja ominaisuuksia kestävyyden sekä toiminnallisuuden varmistamiseksi. Tällaisia suureita ovat mm. värähtely, iskut, liike, paine, venymä, kallistuskulma ja pyörimisnopeus. Elkomen laajasta anturi- ja mittauslaitevalikoimasta löytyy ratkaisu erilaisten fysikaalisten suureiden mittaukseen. Erilaisten mekaanisten suureiden mittaus voidaan yhdistää Elkomen suunnittelemiin ja valmistamiin testausjärjestelmiin.

Kontaktointi-mekaniikka

Suunnittelemme ja valmistamme kontaktointiratkaisuja tuotepaleteista erikoisliittimiin, joilla testattava tuote liitetään testausjärjestelmään. Ratkaisujemme avulla tehostetaan tuotteiden automaattista testausta sekä estetään virheellisistä kytkennöistä aiheutuvat vaaratilanteet.

Testerikaapit ja erikoiskeskukset

Testerikaapit suunnitellaan siten, että ne vievät mahdollisimman vähän tilaa tuotannosta, ja että ne mahdollistavat tuotantotilojen helpon ja joustavan muokattavuuden myös tulevaisuuden tarpeisiin. Teknisten ratkaisujemme ansiosta testerikaapit ovat helposti huollettavia ja mahdollistavat sähkökytkentöjen tekemisen tuotantoa häiritsemättä.

Testaus-ohjelmistot

Täysautomaattisen testausjärjestelmän ydin on sekvenssipohjainen testausohjelmisto, jolla luodaan ja hallitaan testisekvenssejä sekä suoritetaan tuotteiden testaus. Testausohjelmistomme avulla suoritat testauksen eri vaiheita automatisoidusti ja testauksen tulokset tallentuvat tietokantaan. 

Anturit ja mittauslaitteet

Suunnittelemme ja valmistamme mittaus- ja tiedonkeruujärjestelmiä tuotekehityksen ja laadunvarmistuksen tarpeisiin. Määrittelemme, mitä antureita, mittauslaitteita ja ohjelmistoja järjestelmään tarvitaan ja miten mittaus tullaan suorittamaan. Toimitamme järjestelmät asiakkaille avaimet käteen -periaatteella.

Ratkaisumme tuotetestaukseen

Kokonaisvastuu järjestelmätoimituksesta

Elkomelta saat yksilöllisesti suunnitellun ja valmistetun testausjärjestelmän kokonaistoimituksena. Suunnittelemme sinulle tuotantoosi ja testaustarpeisiisi optimoidun ratkaisun ja tuemme testausmenetelmiesi ja prosessiesi kehityksessä koko järjestelmän elinkaaren ajan. Tunnemme lakisääteiset vaatimukset ja huolehdimme, että kaikkia testaukseen liittyviä sääntöjä noudatetaan tarkasti.